За мен

Избрал съм лого на адвокатската ми практика да бъде факелът! Горящият огън винаги е бил символ на знанието и просветата . Стремежът ми е чрез моите правни съвети да предоставям на клиентите си комплексна правна услуга, която да подпомага бизнес начинанията им и да ги ръководи в понякога непрогледната тъмнина на правните лабиринти.

БИОГРАФИЯ

Адвокат Светлин Тодоров е роден в гр. Варна през 1984 г. През 2003 г. завършва „Първа Езикова Гимназия” – Варна, профил – английски език и английска литература. През декември 2008 г. се дипломира по специалността „Право” в юридическия фактултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Правоспособен юрист е от есента на 2009 г. През 2011 г. полага успешно изпита за адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет. От януари 2012 г. е член на Адвокатска колегия – гр. Варна и практикува, като адвокат на територията на област Варна и страната. Владее английски език – писмено и говоримо.

Svetlin-Todorov