Сфери на дейност

Practice-Image

Облигационно право

 • съставяне на договори
 • консултация по договори
 • процесуално представителство
 • представителство на пострадали и/или извършители на деликт
 • неоснователно обогатяване

Семейно право

 • разводи
 • издръжка
 • домашно насилие
 • брачни договори
 • консултация при осиновяване

Вещно право

 • сделки с недвижими имоти
 • процесуално представителство
 • делби

Търговско право

 • регистрация и промяна в обстоятелствата на търговски дружества
 • изготвяне на договори
 • процесуално представителство

Медицинско и био право

Лекарска грешка

Трудово право и трудови злополуки

Пътно транспортни произшествия

Застрахователно право

 • консултация по договори и полици
 • процесуално представителство
 • искове срещу застрахователни компании от пострадали от ПТП

Трудово право

 • искове от работника срещу работодателя при трудова злополука и професионална болест

Административно право

 • оспорване на административни актове
 • митнически спорове

Административно-наказателно право

 • обжалване на наказателни постановления

Право на интелектуалната собственост

 • регистрация на търговски марки
 • лицензионни договори
 • правна консултация

Процесуално представителство

 • граждански дела
 • образуване и водене на изпълнителни дела
 • обезпечение на искове
 • образуване и водене на заповедно производство по чл. 410 и чл. 417 ГПК

Реституционни права