main-Image-Todorov

Доверие
Професионализъм

принципи на работа:
почтеност, внимание към детайлите,
усърдна работа

"Накрая побеждава справедливата кауза"

box-Image-Todorov

Изготвяне на договори, правни становища; нотариални покани; искови молби, жалби срещу наказателни постановления и административни актове и др.

box-Image-Todorov2

Предоставяне на устни и писмени правни консултации; посредничество между страни по правен спор.

box-Image-Todorov3

Представителство по граждански; административни и административно - наказателни дела.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Облигационно право

Семейно право

Вещно право

Търговско право

Медицинско и био право

Лекарска грешка

Трудово право и трудови злополуки

Пътно транспортни произшествия

Застрахователно право

Трудово право

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да изберем адвокат?На всеки един от нас, рано или късно, му се налага да ползва правна помощ. Съвременният живот е дотолкова свързан с материалните блага, че на практика е невъзможно човек да не участва поне в няколко правоотношения с имуществен характер и последици през съзнателния си живот. Неизчерпателно такива правоотношения могат да бъдат: покупката на жилище...

Предстои ми да закупя жилище какво трябва да знам?


В живота на всеки човек, рано или късно, настъпва моментът да закупи собствен дом. Това е важна крачка в житейския ни път, а в повечето случаи покупката на жилище е свързана и със значителни разходи, вземането на ипотечни кредити, ангажирането на посредничеството на брокерски фирми и много други фактически и правни дейсвия. Затова е логично да се запитаме – следва ли да ангажирам...

Що е то „жилищен комплекс от затворен тип“ и има ли почва у нас?

Напоследък стана особено модерно строителните предприемачи да предлагат за продажба жилища в „комплекси от затворен тип“. Увещанията им са, че бъдещият собственик на такова жилище ще живее в една сигурна, спокойна и уютна среда, далеч от градския шум и мръсотия, а общите части на сградата и дворът, в който е построена, ще бъдат винаги чисти и поддържани. Що е то обаче...

КЛИЕНТИ

Esseterre
Изолации ЕООД
MIG MARKET
Suprema
Строителен итехнически флот АД